Przygotowanie plików do druku

Właściwości i ustawienia kolorów

Przyjmujemy prace zamknięte, zapisane w formacie PDF (w wersji 1.6) Nie przyjmujemy plików otwartych, takich jak: Ai, CDR, PSD etc.

 • format netto zgodny z rozmiarem podanym w zamówieniu (trimbox)
 • rozdzielczość bitmap 300-360 ppi
 • fonty zamienione na krzywe
 • minimalny rozmiar fontu 5 pt. Minimalna wysokość to 1mm
 • łącza (grafiki połączone) osadzone w pliku
 • spady 2 mm na stronę (bleedbox)
 • obszar bezpieczny minimum 1 mm od krawędzi cięcia (margines wewnętrzny)
 • bez znaczników drukarskich (kostek kolorystycznych, znaczników cięcia itp)
 • obrys wykrojnika zapisany na oddzielnej warstwie dokumentu, umieszczonej na wierzchu, zdefiniowany jako dowolny kolor PANTONE o nazwie Wykrojnik, koniecznie nadrukowany (overprint); w przypadku braku obrysu wykrojnika, zostanie on dodany automatycznie w wymiarze netto pracy z zaokrągleniem narożników 2 mm, kolor PANTONE
 • kody kreskowe jako wektory, kolor 100% czerni. W innych przypadkach nie gwarantujemy czytelności za pomocą skanerów. Minimalna szerokość kodu to 21 mm
 • czerń nie wymaga podbijania innymi kolorami, drobne elementy tekstowe i kody kreskowe, bezwzględnie powinny być przygotowane jako 100% K, bez innych składowych kolorystycznych. Nadruk dla czerni powinien być wyłączony.
Ustawienia kolorystyczne
 • Całość pracy powinna być zapisana w przestrzeni barw CMYK (poza kolorem obrysu wykrojnika i białego poddruku) – bez osadzonych profili kolorystycznych – kolory dodatkowe (PANTONE, HKS) skonwertowane do CMYK (poza obrysem wykrojnika i białym poddrukiem). Pozostawione kolory dodatkowe będą konwertowane automatycznie do przestrzeni CMYK w oparciu o profil referencyjny ISO Coated_v2.
Nazewnictwo i zapisywanie
 • pliki powinny być nazwane w sposób jednorodny i umożliwiający ich bezproblemową identyfikację – używamy nazw polskich lub angielskich
 • w nazwach nie używamy żadnych znaków diakrytycznych