RODO

Stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Dawid Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Witkowski CONCEPT ADVERTISING, ul. Dębowa 23B, 32-020 Wieliczka, NIP 6572626057, REGON 121318748.
  • Dane osobowe przetwarzane są (a) w celu zawarcia i realizacji umowy – świadczenia usług (b) w celu prowadzenia ewidencji korespondencji elektronicznej oraz (c) dla celów analitycznych i marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz, odnośnie ewidencji korespondencji elektronicznej, działań analitycznych i marketingowych – uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w tym: firmy księgowe, informatyczne, prawnicze), partnerzy biznesowi (w tym dystrybutorzy, firmy ubezpieczeniowe, podmioty finansowe) oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa.
  • Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz po jej zakończeniu, przy czym nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy.
  • Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
  • Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@conceptad.pl